Skicka blommor

Vasa med omnejd

Från oss kan ni beställa blommor levererade till dörren. Till beställningar är det viktigt att uppge rätt telefonnummer till mottagaren samt om ni vet dörrkoden, ifall det är frågan om ett våningshus.

Transportavgift: 15€

Vi levererar också blommor till alla kyrkor i Vasa samt till Vasa gravkapell. Leverans avgift 15€. Alla blommor till begravningar är levererande minst en timme före jordfästningen börjar. Viktigt är att informera avlidnes namn och rätt tidpunkt.

I Finland och utomlands

Vi hör till förmedlingskedjorna Interflora och Teleflora. Om ni vill skicka blommor till annan ort i Finland eller utomlands, vänligen kontakta oss så berättar vi mera.